Hva lengter du etter å få mer av?

PSP - En forandringsreise i ditt ubevisste sinn!

... mer glede, indre ro, energi, tilstedeværelse, kraft ...?


Bare for et øyeblikk forestill deg hva som ville ha skjedd hvis du hadde hatt all den kjærligheten og tilliten du alltid har drømt om – og kanskje til og med mer. Føler du at det ville ha bidratt til at du i dag kunne ha kommunisert lettere, hatt et bedre forhold til dine nærmeste, følt deg tryggere, vært mer kreativ, hatt en bedre hukommelse …?Det høres kanskje for fantastisk ut at dette skal kunne i løpet av skje på 2 timer, men PSH (Private Sub-Conscious Healing) jobber dypt i underbevisstheten. Og underbevisstheten fortsetter å gi slipp og sette fri gamle spenninger, forestillinger og mønster lenge etter denne sesjonen.

Hvis du kunne du kunne ha gitt slipp på alt det som du og ditt indre barn ikke lenger trenger å bære på, hva ville det ha vært?

Gi slipp på bekymringer, skyldfølelse ... tanker om at du burde ha gjort det eller det, sagt noe annet .... sinne, skuffelse ... hva mer? Skam? Trodde du det var ditt ansvar, din skyld .... Hvilke vaner ville du ha endret på? 

Hva vil du ha gitt deg selv og ditt indre barn i stedet?

Hvilke vaner, tanker, overbevisninger ville du da valgt å ha? Hvilke egenskaper, evner og vaner vill du da hatt? 

I PSP er det underbevisstheten din som gir slipp, og det er ditt indre som gir deg det du trenger. Gjennom å lære opp ditt indre til å slippe taket i det som har vært og vise ditt indre hvordan, vil du begynne å slippe fri, og når det settes fri og ditt indre barn føler seg elsket og i varetatt, kan du begynne å få frem mer av det som du alltid har drømt om.

Det er lurt å spørre seg selv om hva man ønsker seg mest av alt, for underbevisstheten går mot det som du lengter mot, og det er viktig å se frem til endringene - da skjer det lettere.

Hvorfor kjærlighet itl det indre barnet?

DET SÅREDE BARNET
Som barn er det mange ting vi ikke forstår, det mange ting som kan oppleves som å bli avvist eller forlatt. Barnet kan oppleve kritikk som et uttrykk for at han/hun ikke er god nok, ikke er verd å bli elsket. Ting som virker som en bagatell for en voksen, kan vokse til uante proposjoner for et barn. 

KAN SÅRENDE HELES NÅ?
På alle PSP kurs lærer din ubevisste sinn å gi slipp på de gamle programmene; filmene som surrer og går i det ubevisste, tankespinn, følelser av å ikke være verdifull og fantastisk. Alt kan slippes fri i det ubevisste. Ord, tanker, følelser, hendelser som du ikke engang husker, kan slippes fri. Noen ganger kommer minnene opp i et øyeblikk, men som oftest slippes de fri uten at du trenger å gjenoppleve dem.

HVA MED SELVBILDET?
Når det indre barnet føler seg elsket og verdifull for den barnet er, elsket uten at han/hun trenger å være snill eller flink, begynner du å åpne opp for å utvikle deg selv. Begynne å bruke din evner, egenskaper og ressurser.

ER DET HYPNOSE?
Det handler om å BLI AVHYPNOTISERT! Barnet ble hypnotisert og manipulert til å tro at barnet måtte være snill, ha dårlig samvittighet, at man må ofre seg for andre, at de voksne har rett uansett, ... eller kanskje du har andre program som er ikke lenger er nyttige for din vekst, program som ikke gir deg det livet du vil ha ... det livet du drømmer om. PSP vekker deg opp og for din indre til å oppdage at de sannhetene som du har trodd på, så lenge, kanskje ikke er sant. Derfor kaller vi det en avhypnotisering.

Og samtidig er PSP en form for hypnose, for du er i en fokusert oppmerksomhet. Hvor dyp transen er, er avhengig av deg, men PSP virker selv om du ikke går dypt i transe.

MÅ DU VITE HVA PROBLEMET ER?
Det fine med PSP er at underbevisstheten ikke trenger å vite noe om årsaken til problemet for å løsne opp i gamle traumer og spenningstilstander. Du trenger faktisk ikke å vite hva som skjedde den gangen (i fortiden) og du trenger heller ikke å vite hva det er som gir slipp. Alt kan skje i dypet av din bevissthet. Det er faktisk viktig å ikke prøve å finne årsaken, ikke prøve å grave seg ned i hvorfor og hva som skjedd, for det kan hundre prosessen i å flyte fritt. Hindre din underbevissthet i å utforske alle sammenhenger.ALT SKJER I DYPET AV DIN BEVISSTHET

Du trenger ikke å vite hva som gir slipp.

Hva skjer i en PSP sesjon?
Oppgaven til terapeuten (eller coachen) er å lede klientens dypere bevissthet inn i den delen av det ubevisste sinnet (underbevisstheten) der virkelig forandring kan skje. Det er viktig å vite at det utelukkende er klienten selv som har den nødvendige visdom, innsikt, intelligens og kraft til å gjennomføre forandringene. Når det ubevisste sinne reaktiverer disse ressursene, kan endringene skje i dypet av din bevissthet, uten at ditt bevisste sinn trenger å vite hva som gir slipp.

Må du fortelle noen om dine opplevelser?
Nei, underbevisstheten jobber dypest når den slipper å analysere problemet. Verken du eller terapeuten trenger å vite noe som helt om hva som er årsaken. Du trenger heller ikke å gjenoppleve fortiden eller ha noen form for utlevelse (katarsis) for å kunne gi slipp. Det skjer privat, varsomt og raskt i ditt indre sinn, altså i underbevisstheten. Derfor kalles metoden for Private Subconscious Process.

Hvordan føles det og motta PSP?
Klienten har alltid kontroll og for meste høre det som terapeuten (coachen) sier. Han/hun vil vanligvis føle en viss grad av mental og fysisk avslapning tilsvarende dagdrømming eler meditasjon. Derfor kaller PSP også for terapeutisk meditasjon. Når klienten er i denne avslappende tilstanden, snakker hun/han ikke. Og det er ingenting ditt ubevisste sinn trenger å avsløre eller fortelle om. Alt skjer som sagt i hemmelighet, privat i ditt indre sinn.DITT UBEVISSTE SINN

På dette kurset snakker vi til ditt ubevisste sinn. Det er underbevisstheten som gir slipp. Og når du gir slipp på frykt, sorg, sinne, frustrasjon, uro og stress, åpner du opp for egenskaper og evner som du frem til nå ikke har hatt tilgang til.

Før du melder deg på kurset, er det lurt å tenke gjennom hva det er du ønsker å oppnå med kurset. Og selv om du kanskje ikke vet så mye om hva ditt ubevisste sin akkurat nå er klar til å åpne opp for, kan du skrive en ønskeliste, for da begynner underbevisstheten din og forbereder seg på forandring.

Hva er egentlig underbevisstheten?

Underbevisstheten er ikke en atskilt del av deg. Den er betegnelsen på den delen av sinnet som rommer tanker og følelser som du ikke har bevisst kontakt med. Det er det indre sinn, og det er følelsessinnet. Her finner du ditt livsarkiv med alle erfaringene dine og alt du har lært. Det når ned i dypet av de kreative, intuitive og følelsesmessige nivåene av ditt sinn. Underbevisstheten rommer våre underliggende trosoppfatninger, forestillinger, overbevisninger, tillærte adferdsmønster og følelser (emosjoner) som danner grunnlaget for våre vaner, tanker, reaksjoner og følelser – både positive og negative.

Hva skjer i en PSP sesjon?

Oppgaven til terapeuten (eller coachen) er å lede klientens dypere bevissthet inn i den delen av det ubevisste sinnet (underbevisstheten) der virkelig forandring kan skje. Det er viktig å vite at det utelukkende er klienten selv som har den nødvendige visdom, innsikt, intelligens og kraft til å gjennomføre forandringene. Når det ubevisste sinne reaktiverer disse ressursene, kan endringene skje i dypet av din bevissthet, uten at ditt bevisste sinn trenger å vite hva som gir slipp.

ENDRINGER ETTER PSP
PSP er en prosess som skal hjelpe deg å få frem mer av den du er. Få frem mer av dine ressurser og evner og ubrukte egenskaper. Vi går dypt i ditt ubevisste sinn, dit ditt bevisste sinn ikke kan gå, og løser opp i spenninger og gamle trosoppfatninger og overbevisninger som hindrer deg i å være den beste utgaven av deg selv.

Gamle mønster og uvaner forsvinner, og du blir en mer avslappet og naturlig person, samtidig som du vekker opp mer energi, livskraft, inspirasjon og kreativitet. Naturlige følelser som glede, kjærlighet til deg selv og andre og indre ro får komme tilbake til deg.

Løser PSP problemet?
PSP tar sikte på å løse den ubevisste årsaken til problemet. Det er nesten som du har vært hypnotisert siden barndommen, og nå skal du avhypnotiseres. Da trenger underbevisstheten å gjenoppdage dine egne verdier, troen på deg selv, ditt selvverd og kjærligheten til deg selv. Dette er din fødselsrett.

Etter PSP kan du oppdage at følgende symptomer kan forandre seg:
Stress, hukommelse og konsentrasjonsproblemer, søvnløshet, depresjon, prestasjonsangst (seksuelt, idrett, studier, jobb) og andre mentale problemer.

Lav selvtillit, mangel på selvsikkerhet, blyghet, sjalusi, skyldfølelse, sorg, aggresjon og andre emosjonelle problemer.

Røyking, overspising og andre uønskede vaner. Psykosomatiske symptomer som migrene, eksem, forstoppelse og muskelspenninger.

Hvordan oppstår stress i vårt indre?
I tidlig barndom opplever de fleste av oss at deler av vår personlighet, deler av den vi er, ikke alltid blir ønsket velkommen av omgivelsene. Når vi opplever avvisning eller kritikk, kan det være en traumatisk opplevelse for et barn.

Opplevelsen kan virke ubetydelig for en voksen, men for et barn kan det være nok til at barnet lager seg forestillinger om at «jeg kan ikke stole på noen», » jeg er ikke elsket», «jeg er ikke verdifull» …. Det kan være noe så enkelt som at far går på jobb, når barnet ville være sammen med han. Eller at mor går fem minutter ned for å hjelpe naboen, når barnet sitter på potta og føler seg hjelpesløs. Eller det kan være mer alvorlige avvisninger som å bli forlatt på sykehuset, eller at noen dør, skilsmisse, vold, kjefting, konstant kritikk uansett hva man gjør …

Overbevisninger som vi har laget oss tidlig i livet, kan skape utrolig mange fysiske og følelsesmessige problemer seinere i livet. Som f.eks. mangel på energi, søvnløshet, smerter, dårlig immunforsvar …

Når de gamle «programmeringene» faller bort, kommer de naturlige følelsene og egenskapene tilbake til deg, og da vil det bli lettere å velge å leve det livet som du vil ha, tenke de tankene du vil tenke, føle det du vil føle.

VIKTIG! i tilfeller av sykdom: PSP skal ikke være en erstatning for å søke medisinsk råd fra medisinsk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Gi kjærlighet til det indre barnet

 only $500 $299.99 

GRATIS KURS:
Hvordan Frigjøre Pusten

Frigjørende pust med Aseema